Què fem

“El teatre és una eina eficaç que pot servir d’alliberament si se sap utilitzar de forma adequada” (Augusto Boal)

Teatre social, teatre polític, teatre de l’oprimit, teatre d’intervenció social... són només alguns dels noms que al llarg del segle XX s’ha fet servir per anomenar el fet dramàtic abocat a reflectir les realitats més flagrants de cada context en el que es realitza. 


Entenem el teatre social com a estratègia d’intervenció socioeducativa que ens aporta eines i característiques per la interacció i el desenvolupament personal i grupal. El teatre social ens ofereix una amplia gama de possibilitats, on no hi ha receptes sinó maneres diferents d’afrontar realitats i d’obrir processos, on el Teatre és la excusa i no el motiu en sí mateix, on la prioritat ha de ser la persona i el col·lectiu.


El teatre és una fusió del missatge, actors i el públic