Qui som

L'Associació Baula escènica, és una entitat sense ànim de lucre amb registrada al  Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb número de registre 51803, i a l'ajuntament de Mataró amb número de registre 768.  NIF: G66054016

Les persones que formen l'entitat són:

Sr. Òscar Constantí (President Fundador)
Sr. Xavier Compte (Sots President)
Sra. Àfrica Fernàndez (Secretària)
Sr. Miquel Àngel Sirera (Tesorer)
Sra. Diana Bacanu (Vocal)
Sr. Lluís Cavallé (Vocal)

Els fins de l’associació són:
La millora de la qualitat de vida de persones amb risc d’exclusió social degut a una malaltia, o altra problemàtica social que l’hagi conduit a aquesta situació, promovent-la la seva inserció comunitària.

Són també fins de la nostra associació:

La sensibilització i divulgació a la societat de les diverses problemàtiques que desemboquen a una situació d’exclusió social (malaltia o situació psicosocial desfavorable)  i les seves conseqüències a nivell individual, l’entorn proper i la resta de la comunitat.
·        Promoure l’autonomia i desenvolupament personal i social.
·        La Prevenció de la dependència i atenció dels seus efectes.
·        Accessibilitat universal.
·        Suport psicosocial a l’entorn familiar.
·        Foment i gestió del voluntariat vinculat als projectes de promoció de l’autonomia i atenció a la discapacitat i/o a la dependència.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

Disseny i aplicació de programes d’intervenció educativa amb voluntat preferent de servir-nos del teatre i altres arts artístiques en tota la seva magnitud, sense descartar qualsevol altre tipus d’intervenció educativa.
En queda exclòs tot ànim de lucre.